Bệnh viên hữu nghị Việt Tiệp

Bệnh viên hữu nghị Việt Tiệp

Chủ đầu tư: Sở Y Tế thành phố Hải Phòng
Địa điểm: An Dương, TP Hải Phòng
Thời gian: 2010 - 2016
Công việc thực hiện:

Xây dựng khu nhà hành chính, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa giải phẫu bệnh lý.

Tổng diện tích sàn: 87.934 m2

Số tầng cao: 12 tầng, 1000 giường