Công trình thủy điện, công trình nhiệt điện, công trình trên sông trên biển, công trình giao thông, hạ tầng công nghiệp