Thủy điện Lai Châu

Thủy điện Lai Châu

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu thi công: Tập đoàn Sông Đà
Địa điểm: Xã Nậm Hàng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
Thời gian: Năm 2010-2015
Công việc thực hiện:

Nhà thầu phụ trách thi công Bóc phủ và khai thác mỏ đá 1B; Đào hố móng vai phải; Đào hố móng vai trái; San nền; kênh thoát nước; Gia cố mái; Đường thi công, đường vận hành.

Dự án có tổng công suất 1.200 MW với tổng vốn đầu tư 37.000 tỷ đồng.