Thủy điện Lai Châu

Thủy điện Lai Châu

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu thi công: Tập đoàn Sông Đà
Địa điểm: Xã Nậm Hàng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
Thời gian: Năm 2010-2015
Công việc thực hiện:

Bóc phủ và khai thác mỏ đá 1B; Đào hố móng vai phải; Đào hố móng vai trái;  San nền; kênh thoát nước;,; Gia cố mái; Đường thi công, đường vận hành…/. 

Công suất: 1.200 MW;

Tổng mức đầu tư: 37.000 tỷ đồng;

Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 600 tỷ đồng;