Khai thác mỏ Núi Pháo

Khai thác mỏ Núi Pháo

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH khai thác mỏ Núi Pháo
Địa điểm: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Thời gian: 2013-2015
Công việc thực hiện:

Hợp đồng thầu khai thác mỏ với tổng giá trị 140 tỷ đồng.

Khoáng sản Núi Pháo sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới.