Khai thác mỏ Núi Pháo

Khai thác mỏ Núi Pháo

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH khai thác mỏ Núi Pháo
Địa điểm: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Thời gian: 2013-2015
Công việc thực hiện: Giá trị hợp đồng: 140 tỷ đồng