XÚC ĐÀO BÁNH LỐP
Thông số kỹ thuật: 0,4m3 - 0,7m3
Số lượng: 7
Xuất xứ:
XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH
Thông số kỹ thuật: 1,9m3 - 2,4m3
Số lượng: 30
Xuất xứ:
MÁY XÚC LẬT
Thông số kỹ thuật: 1.7m3
Số lượng: 7
Xuất xứ: Japan, China