Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Cổ phần SCI đã nhận thấy, năng lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của một quốc gia. Trong đó thủy điện không chỉ là nguồn năng lượng tái tạo, sạch và bền vững, đảm bảo nguồn năng lượng thay thế dần cho nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá) đang dần cạn kiệt, thủy điện còn mang lại hiệu quả to lớn cho phát triển công, nông nghiệp và dân sinh, đồng thời là nguồn quan trọng giảm nhẹ thiên tai (chống lũ, chống hạn) góp phần giảm khí thải hiệu ứng nhà kính gây ra sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Những công trình thủy điện mà SCI đã và đang đầu tư bao gồm: Thủy điện Ca Nan1,2; Thủy điện Nậm Xe; Thủy điện Nậm Lụm 1,2; Thủy điện Mường Luân… hay đầu tư các dự án thủy điện tại Lào. Ngoài thủy điện, Công ty cổ phần SCI đang nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư điện mặt trời, phong điện và các dự án về môi trường.