Với kinh nghiệm năng lực về thi công trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xác định đầu tư vào lĩnh vực này có nhiều tiềm năng, mang lại hiệu quả cao, SCI Group đã tập trung vào lĩnh vực kinh doanh trọng yếu - năng lượng tái tạo. Phát huy vị thế quản lý đầu tư xây dựng, cùng sự phối hợp với các đối tác quốc tế, SCI Group xem đây là nền tảng để hoạch định thương hiệu đầu tư của mình.

Với mục tiêu phát triển bền vững, SCI Group tận dụng tối đa năng lực dựa trên kết quả tính toán chặt chẽ hiệu quả đầu tư, khả năng bố trí dòng tiền và khả năng thu hồi vốn. Vì vậy, các dự án đầu tư tại Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1, 2, Nhà máy điện gió Hướng Linh hay Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 1,2 và Nậm Xe đã có những kết quả đáng ghi nhận.

SCI Group đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới. Quá trình tái cơ cấu được triển khai toàn diện về mô hình quản trị, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức toàn hệ thống, tái cơ cấu đầu tư,.. nhằm tối ưu hóa nguồn lực và mang lại cho thương hiệu SCI Group những giá trị mới trong tương lai.

Gần 20 năm hoạt động, SCI Group đã tạo dựng được niềm tin với đối tác, khách hàng bằng những công trình đảm bảo về chất lượng và giá trị. SCI Group cam kết mọi dự án đầu tư tiếp theo vẫn theo mục tiêu mang lại lợi ích lớn nhất cho CBCNV, khách hàng và cổ đông của doanh nghiệp, tạo dựng cho cộng đồng xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển chung của đất nước.