Đến nay

Đến nay

Với vốn điều lệ tăng lên 428.292 tỷ đồng, Công ty cổ phần SCI hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con với năm (05) đơn vị thành viên bao gồm SCI E&C hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, SCI PMC hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, SCI Nghệ An, SCI ĐIện Biên, SCI Lai Châu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án thủy điện, năng lượng tái tạo.

Năm 2015

Năm 2015

Công ty cổ phần Sông Đà 909 đổi tên thành Công ty cổ phần SCI tăng vốn điều lệ đến 370 tỷ đồng, tái cấu trúc hoạt động, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Năm 2014

Năm 2014

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thực hiện thoái hết phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Đà 909.

Năm 2006

Năm 2006

Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 22/12/2006, theo Quyết định số 67/QĐ-TTGDHN ngày 06/12/2006 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2003

Năm 2003

Ngày 19 tháng 08 năm 2003 Công ty cổ phần Sông Đà 909 chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Năm 1998

Năm 1998

Tiền thân là Xí nghiệp Xây lắp thi công Cơ giới trực thuộc Công ty Sông Đà 9 - Tổng Công ty Sông Đà.