Ông
Nguyễn Công Hùng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Công Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người sáng lập, đặt nền móng và định hướng chiến lược phát triển, giúp SCI thích ứng kịp thời với biến đổi của thị trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ông luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước SCI ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.

Ông
Nguyễn Văn Phúc
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Hơn 30 năm gắn bó với ngành xây dựng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, ông được tin tưởng giao trọng trách trở thành Tổng Giám đốc SCI. Với bề dày kinh nghiệm cùng sự tỉ mỉ trong nghề, ông thực hiện quản lý, điều hành tổng thể bộ máy vận hành của công ty đặc biệt trong mảng hợp đồng và kinh tế xây dựng tại SCI Group.


Ông
Đoàn Thế Anh
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Đoàn Thế Anh tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Xây dựng. Ông có hơn 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án các công trình năng lượng, cơ sở hạ tầng với yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng.

Ông
Nguyễn Việt Anh
Thành viên HĐQT độc lập
Ông
Ngô Vũ An
Thành viên HĐQT

Ông Ngô Vũ An tốt nghiệp Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy điện và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản lý năng lượng. Hiện nay, ông đang là Ủy viên HĐQT của SCI Group kiêm PGĐ Công ty CP Tư vấn SCI, thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, tư vấn thiết kế các dự án năng lượng và hạ tầng.