Lời chào của lãnh đạo
SCI Group sẽ tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu, nhà đầu tư xây dựng vững mạnh ở thị trường nội địa.  Hướng đến mục tiêu trong 10 năm tới đưa thương hiệu SCI Group vững bước trên thị trường quốc tế. Khởi đầu thực thi nhiệm vụ chiến lược bứt tốc này, mỗi thành viên của SCI quyết tâm quyết tâm rèn luyện toàn diện về sức khỏe, trí lực và sự gắn kết.
Chi tiết
Lịch sử hình thành và phát triển

Trải qua gần 20 năm thành lập, chuyển đối và trưởng thành với các tên gọi lần lượt là: xí nghiệp Sông Đà 903, Công ty cổ phần Sông Đà 909 và hiện tại là công ty cổ phần SCI, trong suốt quá trình hoạt động, SCI luôn khẳng định năng lực và vị thế của mình thông qua việc thực hiện rất nhiều dự án tại Việt Nam và một số nước lân cận. Để SCI thành công như hôm nay, chúng tôi sở hữu một tập thể nhân sự năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm và đoàn kết: một hệ thống quản trị hiện đại với sự ứng dụng hệ thống thông tin tiên tiến

Chi tiết
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Với chiến lược phát triển rõ ràng, tầm nhìn dài hạn, SCI Group hướng tới trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong việc thực hiện dự án năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.

SỨ MỆNH

SCI Group kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động xây dựng và đầu tư dự án.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với khách hàng, đối tác

  • Tin cậy

  • Tôn trọng

  • Hợp tác cùng phát triển

Với người lao động

  • Công bằng

  • Chuyên nghiệp và thân thiện

  • Đảm bảo thu nhập

Với cổ đông

  • Hiệu quả đầu tư

  • Phát triển bền vững

  • Kiến tạo giá trị cộng đồng

Chi tiết