Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy phía Bắc - Bộ GTVT
Địa điểm: Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Thời gian: 2014 - 2015
Công việc thực hiện:

Đê bảo vệ Kml +487,Km2+422 & Kè G1, G2, G3, G4 & đê chắn sóng phía Nam; chỉnh trị cửa biển, ổn định luồng (kè chắn, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ, bạt mom, lắp đặt phao tiêu báo hiệu toàn tuyến)

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới

 Tổng mức đầu tư: 200 triệu USD

Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 94 tỷ đồng