Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy phía Bắc - Bộ GTVT
Địa điểm: Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Thời gian: 2014 - 2015
Công việc thực hiện:

Nhà thầu phụ trách thi công Đê bảo vệ và Kè G1, G2, G3, G4 & đê chắn sóng phía Nam; chỉnh trị cửa biển, ổn định luồng (kè chắn, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ, bạt mom, lắp đặt phao tiêu báo hiệu toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD