Thủy điện Sơn La

Thủy điện Sơn La

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu thi công: Tập đoàn Sông Đà
Địa điểm: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Thời gian: Năm 2004 - 2012
Công việc thực hiện:

Bóc phủ và khai thác mỏ đá 1B; Đào hố móng vai phải; Đào hố móng vai trái; San nền; kênh thoát nước; Gia cố mái; Đường thi công, đường vận hành.

Nhà máy Thủy điện Sơn La có tổng công suất 2.400 Mw với tổng mức đầu tư 42.477 tỷ đồng.