Thủy điện Namtheun 1

Thủy điện Namtheun 1

Chủ đầu tư: Phonensack (Lào)
Địa điểm: Bolikhamxay - Lào
Thời gian: 2016 - 2019
Công việc thực hiện:

Nhà thầu phụ trách xây dựng thi công trạm nghiền; Thi công trạm trộn; Đường thi công; Bóc phủ mỏ đá; Đào đắp đập dâng vai phải, Đê quây thượng lưu; Khối lượng chính; Gia cố mái: 70.500 m2; Đào đất đá: 4.700.000 m3.

Dự án có công suất 650 MW với tổng mức đầu tư 1.335 tỷ USD.