Thủy điện Namtheun 1

Thủy điện Namtheun 1

Chủ đầu tư: Phonensack (Thái Lan)
Địa điểm: Bolikhamxay - Lào
Thời gian: 2016 - 2019
Công việc thực hiện:

Thi công  trạm nghiền; Thi công trạm trộn; Đường thi công; Bóc phủ mỏ đá; Đào đắp đập dâng vai phải, Đê quây thượng lưu; Khối lượng chính; Gia cố mái: 70.500 m2; Đào đất đá: 4.700.000 m3

Công suất: 650 MW

Giá trị Hợp đồng của Công ty: 410 tỷ VND