Thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2

Thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần SCI
Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Thời gian: 2016-2018
Công việc thực hiện:

Đầu tư, tổng thầu thi công xây dựng và vận hành nhà máy hoạt động chung với đường dây truyền tải  lưới điện quốc gia. 

Hai nhà máy Thủy điện Ca Nan 1 với công suất 7 MW và Thủy điện Ca Nan 2 với công suất 16 MW cùng tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.