Thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2

Thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần SCI
Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Thời gian: 2016-nay
Công việc thực hiện: Tổng thầu EPC: Công ty cổ phần SCI E&C
Công suất: Thủy điện Ca Nan 1: 7 MW, Thủy điện Ca Nan 2: 16 MW
Tổng mức đầu tư: 800 tỷ đồng