Thủy điện Bảo Lâm 3

Thủy điện Bảo Lâm 3

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện 1
Địa điểm: huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Thời gian: 2015 - 2016
Công việc thực hiện:

Thi công đào đắp các hạng mục công trình chính, công trình tạm.

Nhà máy Thủy điện Bảo Lâm 3 có tổng công suất 46MW với tổng mức vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.