Nhiệt điện Vũng Áng 1

Nhiệt điện Vũng Áng 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
Địa điểm: Xã Kỳ Lợi – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian: 2010 - 2012
Công việc thực hiện:

Thi công tuyến ống làm mát Forebay.

Công suất: 1.200 MW;

Tổng mức đẩu tư: 1,25 tỷ USD.

Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 70 tỷ đổng.