Nhiệt điện Long Phú 1

Nhiệt điện Long Phú 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.
Địa điểm: Xã Long Đức, Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Thời gian: 2014 - nay
Công việc thực hiện:

Nhà thầu phụ trách xây dựng các hạng mục: Sản xuất và đóng cọc BTCT DƯL 500x500; 350x350 đại trà nhà máy; Sản xuất và đóng cọc BTCT DƯL cửa nhận nước và trạm bơm; San lấp mặt bằng; Bến nhập thiết bị; Bến nhập đá vôi và xuất thạch cao
Kho kín, kho hở, kho lạnh và bãi chứa thiết bị nhập khẩu; Thi công xây dựng hệ thống của dẫn nước và trạm bơm nước làm mát; Thi công xây dụng tuyến ống cấp và thải nước làm mát; Hệ thống xử lý nước;

Dự án có công suất 1.200 MW với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.