Nhiệt điện Long Phú 1

Nhiệt điện Long Phú 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.
Địa điểm: Xã Long Đức, Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Thời gian: 2014 - nay
Công việc thực hiện:

- Sản xuất và đóng cọc BTCT DƯL 500x500; 350x350 đại trà nhà máy: 295 tỷ đồng;
- Sản xuất và đóng cọc BTCT DƯL cửa nhận nước và trạm bơm: 45 tỷ đồng.
- San lấp mặt bằng: 35 tỷ đồng;
- Bến nhập thiết bị: 42 tỷ đổng;
- Bến nhập đá vôi và xuất thạch cao: 35 tỷ đồng
- Kho kín, kho hở, kho lạnh và bãi chứa thiết bị nhập khẩu: 10 tỷ đồng
- Thi công xây dựng hệ thống của dẫn nước và trạm bơm nước làm mát:180 tỷ đồng ;
- Thi công xây dụng tuyến ống cấp và thải nước làm mát: 85 tỷ đồng.
- Hệ thống xử lý nước: 57 tỷ đồng;

Công suất: 1.200 MW

Tổng múc đẩu tư: 1,2 tỷ USD

Tổng giá trị các hợp đồng của Công ty: 784 tỷ đồng