Nhà máy xi măng Hạ Long

Nhà máy xi măng Hạ Long

Chủ đầu tư: Nhà máy xi măng Hạ Long
Địa điểm: Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
Thời gian: 2007 - 2009
Công việc thực hiện:

Gia công kết cấu thép công đoạn 133; công đoạn 241.

Công suất: 2,1 triệu tấn/năm

Tổng mức đẩu tư: 6.486 tỷ đồng

Tổng giá trị hợp đổng của Công ty: 64 tỷ đồng