Logitics Sotrans Phú Mỹ

Logitics Sotrans Phú Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kho vận miền Nam
Địa điểm: Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian: 2016-2017
Công việc thực hiện:

Xây dựng kho Sotrans khu CN Phú Mỹ I gồm: Nhà kho số 7, Nhà kho số 2, Trạm cân xe số 1, Nhà phụ trợ, Nhà Văn phòng; Nhà bảo vệ và cổng, Nhà xe 01; Tường rào; Hố rửa xe 01, Hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống cơ điện (M&E);

Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 90 tỷ đồng