Thi công quốc lộ 1A

Thi công quốc lộ 1A

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT
Địa điểm: Tỉnh Phú Yên
Thời gian: Năm 2013 - 2014
Công việc thực hiện:

- Thi công từ Km 1283+250 - Km 1293+800..

Vận tốc thiết kế: 60Km/h

Tổng mức đầu tư: 1.034 tỷ đồng

Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 65 tỷ đồng