Quốc lộ 1A Phú Yên

Quốc lộ 1A Phú Yên

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT
Địa điểm: Tỉnh Phú Yên
Thời gian: Năm 2013 - 2014
Công việc thực hiện: - Thi công từ Km 1283+250 - Km 1293+800..
Vận tốc thiết kế: 60Km/h
Tổng mức đầu tư: 1.034 tỷ đồng
Tổng giá trị hợp đồng của Công ty: 65 tỷ đồng