Nâng cấp mạng lưới đường giao thông Bắc Lào

Nâng cấp mạng lưới đường giao thông Bắc Lào

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT
Địa điểm: Tỉnh HuaPhan, Lào
Thời gian: 2010
Công việc thực hiện:

- Thi công công trình trên tuyến đoạn Mường Sỏn – Lèng Bèng.

- Thi công công trình trên tuyến đoạn Thà Lầu – Sầm Tày.

- Thi công công trình trên tuyến đoạn Na Xang – Thông Thụ.

Mạng lưới đường giao thông Bắc Lào với vận tốc thiết kế 60km/h và tổng mức đầu tư 1.034 tỷ đồng