Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận
Địa điểm: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuân
Thời gian: 09/2018 - 05/2019
Công việc thực hiện:

Tổng thầu EPC

Công suất: 50MW

Tổng mức đầu tư: 1.300 tỷ VNĐ