Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng Gelex Quảng Trị
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020 - 2021
Công việc thực hiện:

- Tổng thầu EPC phụ trách tư vấn, thiết kế, thi công, chuyên chở các thiết bị điện gió siêu trường siêu trọng, xây dựng khu vận hành trung tâm.

Công suất: 

- Nhà máy Hướng Phùng 2: 20 MW

- Nhà máy Hướng Phùng 3: 30 MW

Tổng mức đầu tư: 

- Nhà máy Hướng Phùng 2:~ 876 tỷ VNĐ

- Nhà máy Hướng Phùng 3: ~ 1320 tỷ VNĐ