Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng Gelex Quảng Trị
Địa điểm: xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020 - 2021
Công việc thực hiện:

- Tổng thầu EPC Công ty cổ phần SCI E&C

Công suất: 

- Nhà máy Hướng Phùng 2: 20 MW

- Nhà máy Hướng Phùng 3: 30 MW

Tổng mức đầu tư: 

- Nhà máy Hướng Phùng 2:~ 876 tỷ VNĐ

- Nhà máy Hướng Phùng 3: ~ 1320 tỷ VNĐ