Nhà máy điện gió Hướng Linh 8

Nhà máy điện gió Hướng Linh 8

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần điện gió Hướng Linh 8
Địa điểm: xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020 - 2021
Công việc thực hiện:

Tổng thầu EPC Công ty cổ phần SCI E&C

Công suất: 

- Nhà máy Hướng Linh 8: 25.2 MW

Tổng mức đầu tư:

- Nhà máy Hướng Linh 8: ~ 975 tỷ VNĐ