Nhà máy điện gió Hướng Linh 7

Nhà máy điện gió Hướng Linh 7

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ Phần điện gió Hướng Linh 7

Địa điểm: xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020 - 2021
Công việc thực hiện:

- Tổng thầu EPC Công ty cổ phần SCI E&C

Công suất: 

- Nhà máy Hướng Linh 7: 30 MW

Tổng mức đầu tư:

- Nhà máy Hướng Linh 7: ~ 1183 tỷ VNĐ