Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị
Địa điểm: Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020
Công việc thực hiện:

- Tổng thầu EPC phụ trách tư vấn, thiết kế, thi công, chuyên chở và cung cấp các thiết bị điện gió siêu trường siêu trọng, xây dựng khu vận hành trung tâm.

Công suất: 

- Nhà máy Gelex 1: 30 MW

- Nhà máy Gelex 2: 30 MW

- Nhà máy Gelex 3: 30 MW

Tổng mức đầu tư: 

- Nhà máy Gelex 1: ~ 1343 tỷ VNĐ

- Nhà máy Gelex 2: ~ 1357 Tỷ VNĐ

- Nhà máy Gelex 3: ~ 1357 Tỷ VNĐ