Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị
Địa điểm: xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Thời gian: 2020
Công việc thực hiện:

- Tổng thầu EPC Công ty cổ phần SCI E&C

Công suất: 

- Nhà máy Gelex 1: 30 MW

- Nhà máy Gelex 2: 30 MW

- Nhà máy Gelex 3: 30 MW

Tổng mức đầu tư: 

- Nhà máy Gelex 1: ~ 1343 tỷ VNĐ

- Nhà máy Gelex 2: ~ 1357 Tỷ VNĐ

- Nhà máy Gelex 3: ~ 1357 Tỷ VNĐ