Dự án Cột đo gió GEC-Chư Prông

Dự án Cột đo gió GEC-Chư Prông

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Địa điểm: Xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Thời gian: 9/7/2019 - 05/08/2019
Công việc thực hiện:

Tư vấn và thi công cột đo gió: Công ty cổ phần tư vấn SCI

Nhà máy điện gió GEC Chư Prông có công suất 100MW với chiều cao đột đo gió 120m.