Dự án thủy điện Nậm Sam 3

Dự án thủy điện Nậm Sam 3

Chủ đầu tư: Tập đoàn Phongsubthavy
Địa điểm: Huyện Xăm Tai, tỉnh Houaphan, Lào
Thời gian: 2019 - 2023
Công việc thực hiện:

Hợp đồng tổng thầu EPC, thiết kế và thi công toàn bộ các hạng mục chính của Dự án bao gồm Đập chính, Đập chuyển dòng, Hầm dẫn nước, Tháp điều áp, Giếng đứng, Đường ống áp lực, Nhà máy…

Thủy điện Nam Sam 3 với công suất 156 Mw, tổng mức đầu tư 400 triệu USD, cung cấp 100% sản lượng điện hàng năm cho hệ thống điện Việt Nam.