Dự án thủy điện Nậm Sam 3

Dự án thủy điện Nậm Sam 3

Chủ đầu tư: Tập đoàn Phongsubthavy
Địa điểm: Huyện Xăm Tai, tỉnh Houaphan, Lào
Thời gian: 2019 - 2023
Công việc thực hiện:

Tổng thầu EPC

Công suất: 156 Mw

Tổng mức đầu tư: ~ 400 triệu USD