Nhà máy thủy điện Nậm Xe

Nhà máy thủy điện Nậm Xe

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu
Địa điểm: tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2021 – 2023
Công việc thực hiện:

Tổng công suất: 20 Mw

Tổng mức đầu tư: 724 tỷ đồng

Tình trạng dự án: đang thi công

Công việc thực hiện: Tổng thầu EPC