Nhà máy Thủy điện Nậm Xe

Nhà máy Thủy điện Nậm Xe

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu
Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2021 – 2023
Công việc thực hiện:

Nhà máy Thủy điện Nậm Xe có công suất 20Mw với tổng vốn đầu tư 724 tỷ đồng.

Đầu tư, tư vấn thiết kế, tổng thầu thi công xây dựng và vận hành nhà máy hoạt động chung với đường dây truyền tải lưới điện quốc gia.