Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu
Địa điểm: tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2019 - 2021
Công việc thực hiện:

Tổng công suất: 18Mw

Tổng mức đầu tư: 630 tỷ đồng

Tình trạng dự án: đang thi công

Công việc thực hiện: Tổng thầu EPC