Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần SCI Lai Châu

Địa điểm: tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2021-2022
Công việc thực hiện:

Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 2 có công suất 18Mw với tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng.

Đầu tư, tư vấn thiết kế, tổng thầu thi công xây dựng và vận hành nhà máy hoạt động chung với đường dây truyền tải lưới điện quốc gia.