Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu
Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2019 - 2022
Công việc thực hiện:

Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 1 có công suất 8Mw với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Đầu tư, tư vấn thiết kế, tổng thầu thi công xây dựng và vận hành nhà máy hoạt động chung với đường dây truyền tải lưới điện quốc gia.