Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần SCI Lai Châu

Địa điểm: tỉnh Lai Châu
Thời gian: 2021-2022
Công việc thực hiện:

Tổng công suất: 8Mw

Giá trị hợp đồng: 300 tỷ VNĐ

Tình trạng dự án: đang thi công

Công việc thực hiện: Tổng thầu EPC