Nhà máy Xi măng Hạ Long

Nhà máy Xi măng Hạ Long

Chủ đầu tư: Nhà máy xi măng Hạ long
Địa điểm: Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
Thời gian: 2007 - 2009
Công việc thực hiện:

Các hạng mục công trình Công ty đảm nhận thi công: hệ thống nhà xưởng, kho bãi...

Công suất: 2,1 triệu tấn/năm

Tổng mức đẩu tư: 6.486 tỷ đồng

Tổng giá trị hợp đổng của Công ty: Hơn 64 tỷ đồng