CẦN CẨU BÁNH XÍCH
Thông số kỹ thuật: 50 tấn
Số lượng: 4
Xuất xứ: Japan
Ô TÔ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG
Thông số kỹ thuật: 10m3
Số lượng: 26
Xuất xứ: China
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
Thông số kỹ thuật: 60m3/h
Số lượng: 8
Xuất xứ: Vietnam, China
TRẠM NGHIỀN
Thông số kỹ thuật: 250 tấn/h
Số lượng: 4
Xuất xứ: Việt Nam
MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH
Thông số kỹ thuật: 80m3/h
Số lượng:
Xuất xứ: Japan