Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

08/06/2017
571 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi quý cổ đông thông báo dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ