EnC - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SCI

EnC - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SCI

01/08/2019
221 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định số 513/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C (SCI).

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ