SCI - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu S99

SCI - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu S99

06/08/2019
209 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định số 524/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần SCI (S99).

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ