SCI E&C CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

SCI E&C CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

18/07/2019
353 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định bổ nhiệm PGĐ Công ty. 

Chi tiết xin mời xem file tại đây: TẢI VỀ