SCI - CBTT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

SCI - CBTT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

20/08/2019
305 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 29/2029/NQ-SCI-HĐQT ngày 20/08/2019 Vv: SCI - CBTT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ