SCI Thông báo Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

SCI Thông báo Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

23/05/2018
695 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi quý cổ đông Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ