SCI Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

SCI Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

23/03/2016
565 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 Chi tiết xin mời xem tại đây: TẠI ĐÂY