SCI miễn nhiệm thành viên HĐQT

SCI miễn nhiệm thành viên HĐQT

24/12/2015
548 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

 Chi tiết xin mời xem tại đây: TẠI ĐÂY