SCI Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

SCI Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

05/09/2017
528 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 58 ngày 05/09/2017 về việc  miễn nhiệm Phó TGĐ Công ty.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ