SCI Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

SCI Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

05/09/2017
550 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 59 ngày 05/09/2017 về việc  miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ