SCI lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

SCI lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

24/07/2018
750 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ