SCI góp vốn mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại SCI Lai Châu

SCI góp vốn mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại SCI Lai Châu

23/10/2017
648 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 67 ngày 23/10/2017 về việc Góp vốn mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần SCI Lai Châu

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ