SCI Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SCI Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

05/04/2018
677 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ