SCI E&C - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

SCI E&C - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/06/2019
435 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Phan Dương Mạnh - Kế toán trưởng SCI E&C như sau:

 Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ