SCI E&C - CBTT miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty

SCI E&C - CBTT miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty

25/06/2019
409 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty. như sau:

 Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ