SCI E&C Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017

SCI E&C Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017

13/06/2018
549 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định của HĐQT về việc: "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017".

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ