SCI E&C - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty

SCI E&C - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty

29/08/2018
729 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc: "Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty".

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ